Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser FACEFIRST AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.


Erklæringen gir informasjon omdatabehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet ogvirkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av vårekunder basert på deres instruksjoner. Behandling av personlige data ernødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjenedeg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg,kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.


Ved markedsføring på e-post/smsinnhenter et eksplisitt samtykke på forhånd.


Ved å gi oss dine personligeopplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i dennepersonvernerklæringen. Om du har innsigelser med hensyn til vår behandlingav personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.


Behandlingsansvarlig:

FACEFIRST AS

Professor Dahls gt 37

0353 Oslo

E-post: facefirst@facefirst.no

Telefon: +47 45 42 00 04


Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagresnår du registrerer deg på www.facefirst.no, når du er i kontakt med salg ogsupport enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.


Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg ogsåav tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvorinformasjon kan lagres


Gsuite by Google:

Gsuite by Google benyttes blant annettil håndtering av e-post, dokumenter (G Disk). Informasjon lagres i dissesystemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Gsuiteby Google.


Mailchimp:

Mailchimp benyttes fore-postmarkedsføring eller utsendelse av nyhetsbrev. Navn og e-post kan delesmed Mailchimp.


Google Analytics:

Google Analytics benyttes for analyseav trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.


Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du motta kunne mottae-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/smsrelatert til ditt kundeforhold, glemt passord, informasjon rundt dinkundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke besom samtykke til.


Vi benytter også e-post tilmarkedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du medjevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke tildet. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke påavmeldingslinken i e-postene.


Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysningersom er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til facefirst@facefirst.no. Dersom de registrerte opplysningerikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningenekorrigeres i henhold til personopplysningsloven.


Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger ernødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.


Informasjon ombruk av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel (cookie) er enliten tekstfil som lagres på din datamaskin.

Vi bruker informasjonskapsler blantannet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedrebrukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.

Når du besøker våre tjenester, settervi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidiginformasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mensvarige kan ligge på din maskin i opptil ett år.


Om du ønsker å lære mer ominformasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.


Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester


Bruk av våre nettsider

Vi benytter informasjonskapsler tilblant annet å huske deg som kunde.


Google Analytics

Google Analytics benytterinformasjonskapsler for analyse av trafikk.


Google Adwords

Vi benytter oss av annonsering gjennomGoogle sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kanmålrettes basert på besøksmønster.


Facebook Pixel

Vi benytter oss av annonsering gjennomFacebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kanmålrettes basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

I henhold til norsk lov har duautomatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskindersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.


logo_2018_black.png