top of page
  • Forfatterens bildeFacefirst

Facebook reactions: Hvilken innflytelse har dette på vår news feed?

Oppdatert: 16. sep. 2021Fra å bare kunne “like” et bilde til å kunne “elske” det

Dersom du har brukt Facebook siden 2015 har du nok lagt merke til en vesentlig endring i hvordan du engasjerer deg i innhold som legges ut. Vi snakker om bruken av reaksjoner fremfor den vanlige «like»-funksjonen. Dette er i utgangspunktet gammelt nytt, men hva som kanskje kan bli betraktet som ‘nytt’ for deg som leser dette innlegget kan være hvordan reaksjoner skiller seg fra likes med tanke på hvilken innflytelse det har på Facebooks algoritme, og hvordan det preger din news feed. I denne artikkelen vil vi punktvis fremheve hvordan du som markedsfører bør benytte seg av å skape innlegg som produserer mer reactions enn likes, ettersom dette øker ens sannsynlighet for å bli sett i den enkelte brukers news feed. Hvorfor produserer reactions mer synlighet enn likes? Hva har dette med lanseringen i 2015 å gjøre, og hva har det med hvordan algoritmen til Facebook er i 2018? Gjennom fire punkter skal vi prøve å forklare dette nærmere.

1. «Reactions» tillater Facebooks brukere å uttrykke sitt engasjement til innlegg mer presist

Intensjonen bak reactions var å gi deg som bruker et bredere emosjonelt spekter for å uttrykke dine meninger til alle typer innlegg. Før hadde man bare et alternativ – nemlig å «like» innlegget. Vi mennesker vet veldig godt at vi kan like noe på svært mange måter, vi liker det vi synes er morsomt. Vi liker det vi blir fascinert av. Vi liker det vi blir rørt av å se. På den andre siden er det innlegg på Facebook som ganske enkelt ikke er særlig positive, som når noen som har mistet et familiemedlem, eller politiske hendelser som forårsaker sorg eller sinne. Ingen «liker» slike innlegg, men alle har en «reaksjon» på slike innlegg, positive eller negative.


2. Reactions veier mer enn likes i Facebooks algoritme

Som vi kan anta fra forrige punkt så er reaksjoner mer spesifikke enn generiske likes, det betyr at dersom du ser et klipp du synes er morsomt eller provoserende, kan du uttrykke din reaksjon på det gitte klippet med et «Ha-ha» eller «Angry». Sett i forhold til hvordan Facebooks algoritme forstår dette så tolker den det som at innlegg vi reagerer på fremfor de vi liker, er hva vi ønsker å se mer av i vår “News Feed”. Sett slik betyr det at hvis bedrift A skaper flere reaksjoner enn likes i forhold til bedrift B, betyr det at bedrift A har bedre sjanser til å skape fremtidige innlegg som vil bli sett av de brukerne som reagerte tidligere. For å skape enda et tydeligere eksempel på dette kan man tenke tilbake på de ulike innleggene man har sett hvor man blir spurt om å reagere på bildet avhengig av f.eks hvilken brus man foretrekker fra f.eks Coca-Cola eller hvilken smak man foretrekker fra Litago. Ikke bare får Coca-Cola eller Litago et bedre inntrykk av hvilke smaker som er foretrukket, de har nå også bedre muligheter å nå ut til de brukerne som brukte en reaksjon. Verdt å merke seg er det at alle reaksjoner veier likt, altså «love» veier like mye i algoritmen som «angry».


3. Obs, i 2018 uttalte Mark Zuckerberg seg om en endring i Facebooks algoritme!

Ved inngangen til 2018 annonserte Mark Zuckerberg et innlegg hvor han snakket om Facebooks visjoner for det nåværende året. Her nevnte han at Facebook hadde fått mange tilbakemeldinger om at mediet hadde gitt bedrifter så fritt spillerom at det frarøvet brukere fra å bruke Facebook til det som var dets opprinnelige formål – det å komme nærmere våre venner og familie. Av den grunn var det bestemt at Facebook ville synliggjøre innlegg fra venner og familie i større grad enn bedrifter. Tiden på Facebook skal føles mer meningsfylt og verdifull, Zuckerberg baserer dette på studier som indikerer at passiv bruk av medier til å se på videoer eller lese artikler – selv om det kan være informativt eller morsomt – ikke nødvendigvis er særlig godt for oss. Denne typen opplevelser må i henhold til Zuckerbergs «studier» sammenlignes med hva opplevelsen av å komme nærmere venner vil gi oss. Dette utsagnet er for øvrig veldig uklart (det er ingen tydelig referanse til hvilke studier det er snakk om), men det kan tolkes som at de innleggene som skaper mer interaksjon med våre venner og familie vil ha bedre synlighet i vår news feed.

4. Betyr ikke dette at bedrifters innlegg på Facebook har mindre nytte enn før?


«Its not the problem that is the problem, the problem is your attitude about the problem» – Cpt. Jack Sparrow

Endringen i algoritmen er et problem for de Facebook-sidene som ikke klarer å skape innlegg som anses som meningsfylte for sine følgere. I denne settingen må vi forstå det som er «meningsfylt» som det som skaper interaksjoner og engasjement innad i en brukers nettverk av venner, nære og kjære samt bekjente. Innlegg som deles oftere og får mer reaksjoner samt skaper samtaleemner i kommentarfelt eller på chat, anses som meningsfylt fordi det er innhold som brukere ønsker å bruke tid på. Bedrifter som belager seg på markedsføring på Facebook bør derfor fokusere på å skape mer personlige innlegg ettersom det er dette som skaper verdi for oss brukere. Oppsummert med fire punkter kan vi se hva retningslinjene til Facebook er i forhold til hva som dukker opp i vår news feed:

1. Inventar (alt av innhold som kan dukke opp fra venner og sider en følger).

2. Signaler (nå vurderer algoritmen hvor viktig innholdet er for deg, den vurderer det i forhold til når det ble postet, hvem som postet det, ens tendens til å like eller kommentere et slikt innlegg, hvor rask internett forbindelsen er og hva slags nettbrett en er på).

3. Prediksjoner (algoritmen vurderer sannsynligheten for at vi kommer til å kommentere, reagere, like, dele det samt hvor lenge vi kommer til å se på innlegget før vi «scroller» videre).

4. Score (For hvert eneste innlegg vi interagerer med i vår news feed produserer algoritmen en score som tilsier verdifullt innlegget er for hver bruker, denne scoren brukes som utgangspunkt for hva som kommer til å komme i vår news feed i fremtiden).

Comments


bottom of page