top of page
 • Forfatterens bildeFacefirst

Nå kan likes skjules fra Instagram

Jeg tør å tippe at folk flest som har postet et nytt profilbilde på Facebook eller lastet opp et bilde på Instagram har fulgt med på antall likes de har fått, enten en innrømmer det eller ikke. Forhåpentligvis bryr du deg ikke for mye om likes på dine egne innlegg, men det er veldig forståelig om du har gjort det eller fortsatt gjør det.

Det er jo ikke så merkelig – Du kan se hvor mange som liker bildet ditt, hvor fort antallet ditt øker og sist men ikke minst hvem i ditt liv liker bildet ditt («håper hun jenta jeg møtte forrige helg liker det nye bildet mitt» eller «1 like etter en time og det er bare tanten min som jeg sist så på konfirmasjonen til kusinen min for 1 år siden som liker bildet mitt… Jaja, de andre er sikkert bare opptatte»).Tenk på at du kan måle hvor ‘populært’ innlegget av deg og bikkja di er for alle menneskene som følger deg på et sosial medium (eller kanskje bare hvor populær hunden din er?). Er det egentlig så rart at særlig de unge bryr seg om å bli mer ‘likt’ av de rundt seg? Viktigere spørsmål å stille seg selv er heller dette: * Hvorfor skal vi egentlig måle hvor populært et innlegg er? * Hvordan hadde innlegg i sosiale medier sett ut dersom plattformene (f.eks Instagram) skjulte antallet likes?

Bakgrunnen Før vi tar for oss ulempene og fordelene rundt likes så starter vi med litt bakgrunnsinformasjon. I sommeren 2019 annonserte Instagrams ingeniørspesialist Jane Manchun Wong at «Fokuset på Instagram bør være på hva du deler, men ikke på hvor mange likes innlegget får». Bakgrunnen for dette utsagnet kom fra Instagrams annonsering av de nå holder på med et eksperiment i enkelte land (Australia, Brasil, Canada, Irland, Italia, Japan og New Zealand). Eksperimentet går ut på å skjule likes for følgere, med andre ord så kan kun personen som styrer kontoen som poster innlegget se hvor mange likes innlegget fikk – Spennende! Se for deg hvor annerledes sosiale medieinnlegg hadde vært hvis ingen andre enn personen som postet innlegget selv kunne se hvor mange som liker et innlegg. Hadde vi postet mindre glamorøse og redigerte innlegg, kanskje? La oss nå se nærmere på noen av de gode argumentene for å ikke ha synlige likes i sosiale medier som f.eks Instagram. Argumenter for hvorfor antall likes ikke bør være synlig 1. Antall likes blir brukt som en måling av hvor suksessfullt et innlegg er. Instagram har blitt kjent for å få brukere til å fremstille seg selv eller sitt liv som mere glamorøst eller nærmere perfekt enn hva det egentlig er. Typiske eksempler på dette er svært redigerte bilder av flotte feriedestinasjoner eller Instagram-modeller. For den vanlige personen i gata, Kari eller Ola Nordmann, blir antall likes på sine bilder ofte sett på som hvor populært det var å poste det siste innlegget. Særlig ungdom mellom 14-24 år sletter flere Instagram innlegg enn noen aldersgruppe når bildene deres får mindre likes enn: a) Hva de vanligvis pleier å få og b) hva de forventet å få. Burde vi virkelig bare forholde oss til å poste innlegg som får mye oppmerksomhet? Det er lettere for folk flest å like et innlegg av deg på fest, ute på tur eller med kjæledyret ditt enn det er å like innlegg som handler om de store temaene som kampen mot rasisme eller problematiske klimaendringer. Betyr dette at vi bør poste mer bilder av oss selv i finstasen eller treningsklærne våre fremfor innlegg om skogbrannene i Amazonas, dersom vi er ute etter oppmerksomhet? Husk Instagrams budskap: Det er ikke likes som skal avgjøre innlegg, det er hva innholdet er. 2. Flere studier knytter nå bruken av flere sosiale medier til økte problemer med velvære og mental helse. Det er viktig å nevne på dette punktet at det fortsatt savnes mer forskning på sammenhengen mellom likes og selvfølelse på Instagram, ettersom at Facebook er det sosiale mediet som det har blitt forsket mest på. Det finnes studier som ikke klarer å oppdage sammenhenger mellom antall likes på Instagram og selvfølelse, så det er verdt å ha i bakhodet når du leser dette argumentet (kilder finnes i referanselisten på bunnen av artikkelen). Royal Society for Public Health (RSPH) i Storbritannia undersøkte i deres rapport #StatusOfMind de positive og negative effektene av sosiale medier på unges mentale helse. Undersøkelsen angikk 1500 ungdommer i Storbritannia mellom 14-24 år. Mer spesifikt enn ‘mental helse’ så var det de følgende utfallene som var av interesse:

 1. Forståelse for andres helse

 2. Tilgang til helseopplysninger fra kilder du stoler på

 3. Emosjonell støtte fra familie og venner

 4. Angst (bekymringer, nervøsitet og/eller urolighet)

 5. Depresjon (følelse av ulykkelighet eller nedstemthet)

 6. Ensomhet

 7. Søvnkvalitet

 8. Selvutfoldelse (Uttrykkelse av følelser, tanker eller ideer)

 9. Identitetsfølelse (Evne til å definere hvem du er)

 10. Kroppsbilde

 11. Relasjoner i den ‘virkelige’ verden (evne til å vedlikeholde dine forhold med menneskene i ditt liv utenfor sosiale medier)

 12. Fellesskapsbygging (Til den grad du føler at du er del av et fellesskap med likesinnede mennesker)

 13. Mobbing (Til den grad du føler deg mobbet på sosiale medier)

 14. FoMO (‘Fear of missing out’ – Måler til den grad du er på sosiale medier fordi du er redd for å gå glipp av noe sosialt)


Alle disse utfallene ble målt i forhold til bruken av fem ulike medier: Youtube, Facebook, Snapchat, Instagram og Twitter. Ut i fra disse mediene har Instagram verst påvirkning på unges mentale helse (dårligst utfall generelt på punktene nevnt ovenfor) og YouTube har best påvirkning på unges mentale helse, i forhold til de andre mediene. På toppen av det hele er størsteparten av Instagrams brukere under 34 år, dette er den aldersgruppen som er lettest påvirkelig av det de ser på sosiale medier. Likes kan derfor både være bra og dårlig for unges selvbilde, spørsmålet her er om fordelene med likes er større enn ulempene med likes. Argumenter for hvorfor antall likes bør være synlig:

1. Antall likes blir brukt som en måling av hvor suksessfullt et innlegg er.

Samme argument for hvorfor antall likes IKKE bør være synlig, men sett fra et annet perspektiv. Fra perspektivet til annonsører og brukere som er avhengig av engasjement på sine innlegg er likes mye verdt for å måle hvor vellykkede innleggene deres var. Man kan fint argumentere for at dette ikke behøver å være synlig for andre enn brukeren som poster det selv, siden denne brukeren da fortsatt har innsikt. Denne innsikten trengs derimot for annonsører for å skildre dårlige innlegg fra gode innlegg. Ved å ha antall likes synlig og mulighet til å se hvem som liker det kan innlegg engasjere flere brukere dersom f.eks man ser at bestevennen eller kjæresten liker et innlegg man gjerne kunne funnet på å like selv. Når vi kan se hva de vi bryr oss om liker kan dette ha en positiv effekt for å få mer engasjement (mer likes f.eks). Sånn fungerer det I dag, og sett fra annonsørers perspektiv så er dette være ganske effektivt for omsetting.

2. Likes kan være en form for sosial støtte

Igjen, en mynt har alltid to sider. Se for deg et innlegg på Instagram eller Facebook som tar opp et alvorlig tema som angår dem selv – Si at denne personen har blitt utsatt for rasisme eller mobbing, en forferdelig sykdom eller psykisk lidelse. La oss anta de som følger denne personen bryr seg nok til å vise engasjement for posten ved å like og/eller kommentere innlegget med gode intensjoner. Denne personen åpner sitt hjerte og forteller sine følgere om sin smerte og sine problemer. Ikke bare kan dette hjelpe med å bryte ned tabuer rundt temaet – Likes og kommentarer kan være en måte for denne personen å få støtte på. I det øyeblikket personen ser at innlegget får masse god oppmerksomhet kan personen føle seg mer verdsatt. Er ikke det en god ting, selv om gleden av å få en like eller kommentar kanskje er kortvarig? Det kan ha ringvirkninger som medfører at flere snakker om det og kanskje flere til og med åpner seg. Vi er sosiale vesener og lar oss påvirke av det vi ser andre bryr seg om.

Konklusjon Hvor du stiller deg i forhold til om likes bør være synlig eller ikke er ikke opp til meg, jeg prøver bare å presentere noen for- og motargumenter for dette temaet. Det er kanskje vanskeligere å være uenig med, på basis av ulempene, at det er spennende at Instagram kjører et eksperiment på dette i en rekke høyt befolkede land. Det vil være interessant å følge med på hvilken effekt dette har på brukeres atferd, mentale helse, annonsørers omsetning og dermed hva slags innlegg det vil postes mer eller mindre av. Det skal også nevnes at det er mye mer enn bare likes som avgjør den enkeltes brukeropplevelse av ulike sosiale medier. Som Instagram selv hevder – Innleggene bør ikke baseres på hva som får mest likes men på hvilke budskap du ønsker å gi.


Referanser – https://www.rsph.org.uk/our-work/campaigns/status-of-mind.html – https://techcrunch.com/2019/04/18/instagram-no-like-counter/ – https://techcrunch.com/2019/07/17/instagram-will-now-hide-likes-in-6-more-countries/ – https://time.com/5629705/instagram-removing-likes-test/ – https://vc.bridgew.edu/undergrad_rev/vol13/iss1/13/ – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216307543#tbl2fnb – https://www.health.com/depression/multiple-social-media-sites-depression-anxiety – https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-tests-hiding-like-counts-to-reduce-focus-on-vanity-metrics/553070/Comentarios


bottom of page