top of page
  • Forfatterens bildeFacefirst

Strategier til innholdsproduksjon

Oppdatert: 16. sep. 2021


Å drive markedsføring i sosiale medier ser fra utsiden ut som en prosess som virker leken, ledig og enkel i sin stil. Skal man derimot kunne oppleve suksess med denne type markedsføring er det mer enn nok av strategisk tankegang som må ligge til grunne.


Innlegg bør ikke postes bare for å poste noe, kvalitet fremfor kvantitet gjelder like mye i markedsføring som i andre arenaer. Innholdsproduksjon kan forstås som produksjonen av skriftlig/visuelt innhold. Innholdsproduksjon skaper en identitet som er helt avhengig av hva som blir publisert, så i denne artikkelen skal vi se nærmere på retningslinjer man bør ha i tankene før man stuper ut i verden av innholdsproduksjon på tvers av ulike sosiale medier.


“I praksis så innebærer dette en vurdering av hvilket sosialt medium som passer best for selve innholdet“


Det finnes ingen størrelse som passer alle

Dette punktet er snarere åpenbart, men fortsatt verdt å merke seg. Det finnes ingen kampanje som vil gagne alle, en kampanje har alltid et «riktig» publikum det skal nå, så utfordringen blir å nå flest mulig innen dette publikumet. I praksis så innebærer dette vurdering av hvilket sosialt medium som passer best for selve innholdet. Her er det kledelig å redegjøre for noen av de tydeligste kjennetegnene til noen av de største mediene:

– Facebook: Det mest åpenbare valget basert på at det er det største mediet. Facebooks bruk av videoer (både live-videoer og innhold som er formatert som video) er en massiv magnet for oppmerksomhet. Vi har tidligere skrevet om videobruk i sosiale medier og dets virkning. Les hele saken her.

– Instagram: Instagram består av mer enn 800 millioner aktive brukere hver måned og er mest effektiv for bruken av visuell markedsføring, mest effektivt på ungt publikum.

– Twitter: Twitter sin effektivitet skyldes at 80% av trafikken på nettsiden er basert på bruk av mobil, noe som gjør at det er lettere å nå et publikum «i farta». Jevn bruk av hashtags på Twitter skaper også diskusjoner og engasjementer som er enkelt å følge tilbake til dets kjerne (tenk på hvor mye oppmerksomhet #metoo fikk, dette kan stå som et eksempel på hvor effektivt bruken av hashtags kan være).

– LinkedIn: LinkedIn er det mest populære B2B-mediet (Business to Business), her er det effektivt å bruke industri-relatert innhold i innlegg. Tonen på LinkedIn oppleves ofte som mer seriøs sammenlignet med innhold på Instagram og Facebook, så fokuset bør heller ligge på informative innlegg fremfor konkurranser med humoristiske undertoner.


Målet med innholdsproduksjon: Hva er det du vil formidle?

En bedrift kan drive med liknende innholdsproduksjon som sine konkurrenter, men av forskjellige årsaker. For noen bedrifter kan det være snakk om å forbedre publikumets bevissthet rundt et visst merke, for andre kan det være snakk om å produsere nye kundeemner (f.eks nedlastninger av nytt innhold og konkurranser i sosiale medier) men det kan også handle om å trekke flere potensielle kunder til sin nettside.

Når man tenker på ideell innholdsproduksjon kan man snakke om hvordan man ønsker at publikumet skal reagere etter å ha lest det seneste innlegget, ideelt sett.Dette kan være handlinger som kommentarer på innlegget, salg av et gitt produkt eller å ganske enkelt informere publikumet om et gitt tema. Tydelige mål er alltid nyttig fordi de bidrar til å formulere strategien en ønsker å benytte.

Kontinuitet er essensielt for vellykket innholdsproduksjon

Større bedrifter tenderer til å ha et sett med innlegg som former deres innholdsproduksjon. Det kan være snakk om innlegg som linker til ens eget innhold, innlegg som gjengir når ens eget merke ble nevnt av andre aktører (tillitsbyggende) og nyhetsbrev. Denne type «mal» gir en viss forutsigbarhet både for de som skal produsere innhold men også de som skal lese/se det, dette gjør det også enklere å produsere mer innhold i forkant av publisering slik at innleggene kan komme på løpende rekke. Dette sikrer synlighet, større sjanser for engasjement og generelt større bevissthet om hva en gitt bedrift tilbyr.

Verdt å nevne angående jevnlig «god innholdsproduksjon» (innlegg som er i tråd med hvorfor en bedrift ønsker å snakke om et gitt tema som også skaper ønsket reaksjon) er det at mer innlegg skaper mer data. Dette kan bedrifter bruke som grunnlag for å analysere hva som skaper mest engasjement, hva som er mest populært, når innlegget blir sett/lest oftest og dermed har bedre muligheter for å skrive en oppskrift for fremtidig suksess.

Facefirst jobber jevnt og trutt med innholdproduksjon og tar stor interesse i å jobbe med dette, kontakt oss gjerne dersom du ønsker å vite mer om hvordan du eller dere kan bruke dette til deres fordel!

Referanseliste:

Comentarios


bottom of page