top of page
  • Forfatterens bildeFacefirst

Tips til bygging av merkevare på FacebookÅ bygge en merkevare handler om å skape bevissthet rundt sine produkter/tjenester og bruke effektive strategier for promotering som til slutt medfører at forbrukere velger ditt merke fremfor de andres ved konsum. Sjarmerende definisjon, lettere sagt enn gjort, eller hva? Å bygge merkevare definerer ens bedrift mer enn noe annet ettersom det er identiteten til bedriften utad og vil definere hvordan omverden ser på ens produkt eller tjenester. Med tanke på hvor mange bedrifter det finnes i særlig de største bransjene i verden er det dessverre uunngåelig at noen kommer til å være mer synlige enn andre, dette har også konsekvenser for tillitsbåndet mellom forbrukere og bedrifter. Det er lettere å stole på en bedrift man har hørt mer om, sammenlignet med en mer ukjent bedrift.

I den digitale æraen vi nå befinner oss i kan ikke annonsører på samme måte som tidligere forvente at annonsering og merkevarebygging kommer til å bli vellykket. Internett og sosiale medier har gitt oss tilgang til alt som finnes der ute, bedrifter med som leverer tjenester med høy kvalitet så vel som bedrifter som leverer tjenester med mindre kvalitet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på Facebooks seneste rapport om merkevarebygging i den digitale æraen og komme med tips og triks til merkevarebygging. Facebook understreker viktigheten for bedrifter til å gjøre seg selv til det mest attraktive merket innen sin bransje. Det er også viktig å forstå hvordan dagens «multiscreening» (bruken av flere skjermer på samme tid) forandrer annonsering blant annet når det kommer til tidspunkt for annonsering samt hvilken plattform siden multiscreening innebærer delt oppmerksomhet på alle nettbrett som tas i bruk.

I følge Facebook bruker de mest vellykkede merkevarebyggerne på digitale plattformer (se Happy Socks, Gymshark og Treatwell for eksempler) en metode som kalles «test-and-learn». Test-and-learn er en data-dreven strategi som går ut på i forkant av annonsering å ha så mange målinger av variabler(alder, tid på døgnet kunder handler, klikk, tid brukt på annonsen, engasjement, etc.) man er interessert i. De mest åpenbare variablene bedrifter er interessert i er salg, profitt og hvor mange mennesker annonseringer har nådd ut til, hvilke målinger som er viktigst kommer helt an på hva bedriftens prioriterte KPI’er er. Videre baserer denne metoden seg på å stadig gjenta målinger og stadig følge de opp for å forstå forbrukeres atferd og skildre det gode fra det dårlige. Jo mer data man har på forbrukere, jo mer potensiale har man til å måle konsumeratferd, profitt og effekten av annonsering mer presist og pålitelig.

Hvordan gjennomfører man denne metoden? – Enkelt fortalt, Facebook Insights oppsummerer det på følgende vis:

1. Stabile målinger kommer over tid, så ha tålmodighet:

– En merkevare bygges over tid, og dermed tar det også ofte tid å kunne måle resultatene av merkevarebyggingen presist. Datadrevne strategier er ikke egnet som korttidsløsninger, ettersom målinger er i svært stor grad er avhengig av stadig økende mengder data.

2. Gå bredt for å kunne svare på de mer spesifikke spørsmålene:

– Å måle brede forretningsmålinger som f.eks salg kan også brukes for mer spesifikke målinger som bevissthet over produktet.

3. Valider målingene dine:

– Å «validere målinger» betyr å undersøke om metodene du bruker for målinger faktisk gjenspeiler det du måler og også hvor presist de måler f.eks profitt. Feilaktige målinger skaper usanne resultater og dermed beslutninger som feilaktige.

4. Tenk digitalt:

– Det behøver ikke være veldig kostbart eller vanskelig å prøve ut nye ideer for merkevareutvikling på internett og i sosiale medier. Styrken med å stadig prøve ut nye teknikker på disse plattformene er at tilbakemeldinger kommer fort og kan gjerne være rikt på innsikter i kunders atferdsmønster.

5. Iterasjon: Gjenta målinger!

– Når du prøver ut nye tilnærminger til merkevarebygging er det viktig at du og din bedrift måler utfallene og dermed tilpasser seg resultatene. For hver tilnærming er det viktig med iterasjon. Jo flere målinger du har, jo mer presise kan resultatene og konklusjonene dine bli. Det kan bli mer presise så fremt målingene i seg selv gjøres riktig.

6. Ha et godt team på jobben:

– Dette er nesten en klisjè, men viktigheten av å ha de rette menneskene på jobben kan ikke understrekes nok. Teambuilding er noe de fleste er kjent med og innebærer at mennesker føler tilhørighet og tillit til hverandre, noe som igjen vil resultere I bedre kommunikasjon og mer produktivitet.

Husk at merkevarebygging skal gå hånd i hånd med modningsprosessen til bedriften og produktene. Merkevarebygging må være tilstede på alle stadier en bedrift går gjennom og vil til syvende og sist påvirke hvordan forbrukere og kunder betrakter ens tjenester og kvalitet. Vi i Facefirst tar annonsering på alvor og verdsetter kreative løsninger i merkevarebygging, ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å diskutere merkevarebygging for deres bedrift!


Kilder:Comments


bottom of page